Hướng dẫn cài đặt Unity Web Player

-    Ngay sau khi lần đầu tiên nhấn nút vào trò chơi Bắt Heo 3D, Màn hình sẽ hiện lên giao diện như sau:

Huớng dẫn cài đặt Unity

-    Nhấn vào nút "Cài đặt" để tự động cài đặt chương trình Unity Web Player vào máy tính,Sau từ 5-10 giây sẽ hiện lên bảng thông báo xác nhận chương trình,bấm vào "run" để tiếp tục tiến trình cài đặt.

Huớng dẫn cài đặt Unity

-    Với một số truờng hợp java plug-in ở trình duyệt bị chặn để yêu cầu cập nhật phiên bản mới. Chọn vào button "run this time" để tiếp tục cài đặt mà không cần update plug-in.

Huớng dẫn cài đặt Unity

-    Quá trình này mất khoảng 30 giây, sau khi hoàn thành Game sẽ tự động được tải và bạn có thể bắt đầu chơi game.

Huớng dẫn cài đặt Unity

-    Trong một số trường hợp quá trình tự động cài đặt sẽ không thành công do các cấu hình hiện tại trên trình duyệt của bạn không cho phép tự động cài đặt, lúc này server sẽ gửi về cho bạn tập tin UnityWebPlayer.exe, Click vào file vừa download sẽ hiện ra giao diện như sau:

Huớng dẫn cài đặt Unity

-    Bấm vào Run để tiếp tục cài đặt, lưu ý trong truờng hợp cài đặt này bạn nên đóng hết các trình duyệt web để quá trình cài đặt không bị lỗi. Sau khi hoàn thành, bạn nhấn vào finish để kết thúc tiến trình cài đặt Unity Web Player.

Huớng dẫn cài đặt Unity


-    Và đây là Game Bắt Heo Ủn Ỉn 3D sau khi cài đặt Unity Web Player thành công !

Huớng dẫn cài đặt Unity


Game Studio South

Copyright Zing